Platonin Akatemia - Tommi PaalanenTommi Paalanen on jatko-opiskelija Helsingin yliopiston filosofian laitoksella.Tommi on SExpon puheenjohtaja ja FETO ry:n hallituksen jäsen.

Tommi kertoo itsestään:

Teen väitöskirjaa seksuaalietiikasta ja olen toiminut luennoitsijana ja kouluttajana seksuaalisuus- ja ihmissuhdeasioissa. Näkökulmani on filosofinen ja humanistinen.

Peruskoulutus:
Filosofian maisteri 2005 (Teoreettinen filosofia)
Muu koulutus:
Opettajan pedagogiset opinnot
Elämänkatsomustiedon opettajan opinnot

Artikkelit ja muu kirjoitustyö

- Pornoko alentavaa? Humanisti-lehdessä 2007
- Dialogi parisuhteen perusluvusta yhdessä Matleena Friskin kanssa lehdessä Minervan pöllö,
1/2004.
- Toimittajana Opetushallituksen Etälukio-projektissa 2003.
- Filosofia ja elämänkatsomustieto reaalin ylioppilaskirjoituksissa yhdessä Pekka Elon kanssa
lehdessä Niin & näin, 3/2002.
- Ihmisen suhde luontoon yhdessä Pekka Elon kanssa teoksessa Elävää kulttuuriperintöä (Suomen
Tammi, Helsinki 2002).
- Toimittajana teoksessa Elävää kulttuuriperintöä (Suomen Tammi, Helsinki 2002).
- Ihmissuhteiden käsittämättömyyksiä lehdessä Minervan pöllö 3/2001.

Luennot

- Seksuaalietiikka, useita luentoja Sexpo-säätiölle ja Jyväskylän ammattikorkeakoululle
- Pornografian etiikkaa: alentamisesta, Filosofian opiskelijoiden kansallisessa seminaarissa
ja Humanismin päivillä, 2006.
- Feminismi, Heinolan lukion 100-vuotisjuhlaluentona ja Amnestyn koulutustilaisuudessa, 2005.
- Pornografian etiikka Platonin akatemiassa, 2003.
- Filosofian historian praktikum yhdessä Topi Heikkerön kanssa, 12 luentoa/2002.
- Sartren näkemys seksuaalimoraalista Platonin akatemiassa, 2002.


Tommi Paalanen


© platoninakatemia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com